Onderhoudscontrole en conditiemeting

Gebouweigenaren worden vaak geconfronteerd met een ondoorzichtig financieel en technisch beeld van de transportinstallaties. Wij zorgen voor transparantie. Wij analyseren, verhelderen en leveren een objectieve technische beoordeling en kostencalculatie. Ook zorgen wij dat uw transportinstallatie optimaal functioneert, uiteraard volgens de geldende wet- en regelgeving.

Op het gebied van onderhoudscontrole en conditiemeting beoordelen wij de kwaliteit van het onderhoud en de technische staat van uw installatie. Wij actualiseren uw contractvorm en analyseren de conditiemeting en eventuele offertes. Uiteraard stellen we ook uw meerjarenbegroting op zodat u inzicht krijgt in de werkelijke kosten.

Afspraak maken
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs T 088-14 11 570.