Liftbeheer

De Liftadviseur verzorgt liftbeheer van a tot z. Wij verzorgen het onderhoud, periodieke inspecties en naleving van de regelgeving. Na een storingsmelding controleren wij of werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd en ondernemen actie als dat nodig blijkt. Als u wilt controleren wij ook de facturen.

Ons liftbeheer betekent totale ontzorging van uw liftbeheertaak:
 jaarlijkse controle van onderhoudswerkzaamheden;
 jaarlijkse conditiemetingen (in verband met uw meerjarenbegroting);
het initiëren en begeleiden van kleine reparaties;
jaarlijkse toetsing van lopende contracten;
 de begeleiding en coördinatie van nieuwe contracten;
pragmatisch oplossingen bij technische problemen.


Liftbeheer van a  tot z
Afspraak maken
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs T 088-14 11 570.